Donacije i sponzorstva

Odaberite...

NATJEČAJ za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2018. godinu

Temeljem Pravilnika  o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, EKO MOSLAVINA d.o.o. 01.08.2018.godine objavljuje:

 

NATJEČAJ

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva

za 2018.godinu

  

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu društva za 2018.godinu putem javnog prikupljanja prijava.

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 35.000,00 kn.

Područja koja će se financirati su:

  • sport (maksimalan iznos 30.000,00 kn)
  • kultura, znanost, humanitarni rad i obrazovanje (maksimalan iznos 5.000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacija ili sponzorstva za 2018. godinu“, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu EKO MOSLAVINA d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu EKO MOSLAVINA d.o.o., Trg kralja Tomislava 10/I, 44320 Kutina, zaključno do 03.09.2018.godine.

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti na web stranicama EKO MOSLAVINE d.o.o., www.eko-moslavina.hr.

Natječajna dokumentacija:

Donacije i sponzorstva