Vijesti

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

23.7.2018.


U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka, EKO MOSLAVINA d.o.o., tijekom mjeseca KOLOVOZA, RUJNA i LISTOPADA ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

Više...

"Naviku usvojimo, otpad odvojimo!" - mobilno reciklažno dvorište postavljeno u Banovoj Jaruzi

17.7.2018.


Mobilno reciklažno dvorište počelo je s radom u Banovoj Jaruzi. U tom će naselju biti postavljeno 4 dana, a potom će obilaziti naselja na području Grada Kutine prema rasporedu objavljenom na web stranici EKO MOSLAVINA d.o.o..
Više...

"Naviku usvojimo, otpad odvojimo!" - mobilno reciklažno dvorište u Kutini

5.7.2018.


Grad Kutina nabavio je pokretno reciklažno dvorište i predao ga na upravljanje EKO MOSLAVINI d.o.o.. To će pokretno reciklažno dvorište biti postavljano u naseljima na cijelom području grada Kutine te će građani u njemu besplatno moći odložiti više od 20 vrsta otpada.
Više...

NOVI Cjenici usluga EKO MOSLAVINA d.o.o. - 01.07.2018.

28.6.2018.

Poštovane korisnice i poštovani korisnici usluga odvoza i odlaganja otpada,

 

 Skupština Društva EKO MOSLAVINA d.o.o. koju sačinjavaju gradonačelnik Grada Kutine - Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Popovače -  Josip Mišković, načelnik Općine Velika Ludina - Dražen Pavlović te direktor Ventus d.o.o. - V. Matjačić, su 06.lipnja donijeli Odluku na sjednici Skupštine Društva koju direktorica Društva mora provesti, a to je podizanje osnovne cijene usluge odvoza otpada za 50%. Nakon toga, direktorica Društva je zatražila, sukladno zakonu, suglasnosti vlasnika-Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina za podizanjem osnovne cijene usluga za 50% te je suglasnost dobivena sa početkom primjene od 01.07.2018.g.. Za provođenje mjere povećanja cijena usluga je prethodno suglasnost dalo i Gradsko vijeće Grada Kutine.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom je stupila na snagu 01.11.2017.godine, sa početkom primjene 01.02.2018.godine. Uredbom bi se trebala postići ujednačenost kvalitete usluge na području cijele Republike Hrvatske, te dodatno personalizirati usluga. Naplata bi se trebala provoditi uz maksimalno uvažavanje načela „onečišćivač plaća“.

Više...

Obavijest o odvozu komunalnog otpada na državne blagdane, 22.06.2018. i 25.06.2018.

20.6.2018.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina, da ćemo planirane odvoze komunalnog otpada koji padaju na državne blagdane 22.06.2018. (Dan antifašističke borbe) - petak i 25.06.2018. (Dan državnosti) - ponedjeljak izvršiti redovno na te dane.


Vaša 
EKO MOSLAVINA!


Više...