Vijesti

Obavijest o odvozu otpada na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina

22.12.2017.

Obavještavamo naše cijenjene korisnike s područja Grada Kutine i Općine Velika Ludina, da ćemo planirani odvoz komunalnog otpada i prikupljenog papira ponedjeljkom, na dan 25.12.2017.g. (Božić), izvršiti 30.12.2017.g. (subota).

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Više...

Obavijest: Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Kutine

22.12.2017.

 
GRAD KUTINA

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) – ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN  50/17). Sukladno tome, Grad Kutina dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Više...

Prigodna čestitka

22.12.2017.

 

Više...

Obavijest o prikupljanju informacija od korisnika u obiteljskim kućama sa područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina

27.11.2017.

  Poštovani korisnici usluga odvoza komunalnog otpada u obiteljskim kućama,

temeljem Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), tvrtka EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, će za potrebe procjene
nabavke kompostera i/ili spremnika (kanta) za kompostiranje podijeliti Anketne listiće na području Grada Kutine, Grada Popovače te Općine Velika Ludina.
Više...

Obavijest o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole Odlagališta neopasnog otpada "Kutina"

17.11.2017.

 
GRAD KUTINA
Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: MZOIE) objavilo Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli za Odlagalište neopasnog otpada "Kutina".
Više...