Novosti

Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Velika Ludina

16.3.2017.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Velika Ludina i aktualnog sata u kojem je prihvaćeno Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina, vijećnici Općine su na 37. sjednici Općinskog vijeća prihvatili dokumentacije EKO MOSLAVINA d.o.o. Kutina i to: ...

Više...

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Kutine za razdoblje od 2017. do 2022. godine

20.2.2017.

Grad Kutina otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi Plana gospodarenja otpadom Grada Kutine za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Više...

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

5.1.2017.

Priopćenje za javnost

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. usvojen je na sjednici Vlade RH, održanoj 05.01.2017.g.. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković uvodno je kazao kako je donošenje Plana važan preduvjet za korištenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u ovoj financijskoj perspektivi, a u kojem je ukupno predviđeno oko 475 milijuna eura za financiranje sektora otpada. 

Više...

Plan selektivnog odvoza otpada za 2017 godinu.

14.12.2016.

U nastavku možete pogledati i preuzeti Plan selektivnog odvoza otpada za 2017.g..

Više...

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016 i 2017 godinu.

11.11.2016.

Plan selektivnog odvoza otpada za 2016. i 2017. godinu možete preuzeti na sljedećim poveznicama

SELEKTIVNI ODVOZ 2016.pdf 

SELEKTIVNI ODVOZ 2017.pdf 

Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada - Grad Popovača

3.11.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka

Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca studenog ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati


Više...

Razvrstavanje otpada u kućanstvima

11.10.2016.


Više...

Obavijest o provođenju akcije sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada

11.10.2016.

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), gradska komunalna tvrtka Eko-Moslavina d.o.o. tijekom mjeseca listopada i studenoga ove godine provest će akciju sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada postavljanjem specijaliziranih spremnika u planiranim terminima na pojedinim lokacijama na javnim površinama. Prema navedenom Zakonu zabranjeno je sakupljanje glomaznog otpada s javnih površina na način kako su korisnici do sada navikli, te je zakonodavac predvidio kazne za pojedince koji ih se neće pridržavati.

 

Više...