Vijesti

Javna edukacijska tribina na temu održivog gospodarenja otpadom - "Grad Kutina - informiraj se i recikliraj"

15.2.2019.


Grad Kutina i EKO MOSLAVINA d.o.o. u sklopu provedbe EU projekta “Grad Kutina – informiraj se i recikliraj” organiziraju Javnu edukacijsku tribinu na temu održivog gospodarenja otpadom koja će se održati u subotu, 16. veljače s početkom u 10.00 sati u Hotelu Kutina, na adresi Dubrovačka ulica 4, Kutina.

Tribina će se sastojati od dva dijela:

- prvi dio obuhvaća panel raspravu za odrasle na temu odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta

- drugi dio obuhvaća radionicu za djecu na temu recikliranja te skupljanja i zbrinjavanja 5 vrsta otpada

 

 
Više...

Kvartovski razgovori - 4

11.2.2019.


EKO MOSLAVINA d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na “Kvartovske razgovore 4” kako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Kada:    15.02.2019.g. s početkom u 18 sati

Gdje:    Arcus klub, Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina

 
Više...

OBAVIJEST/POJAŠNJENJE - Ugovorna kazna

25.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada s područja Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina,

nastavno na početak primjene evidencije predanog miješanog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada te samog obračuna cijene usluge s 01.01.2019. godine, u nastavku želimo pojasniti način kontrole predanog sadržaja/otpada po određenom spremniku te model funkcioniranja „ugovorne kazne za fizičke i pravne osobe“.

S ciljem stimulacije korisnika na zakonski propisano odvojeno predavanje otpada, a vezano za odredbe o ugovornoj kazni koje su navedene u Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine (članak 32.), Grada Popovače (članak 22.) i Općine Velika Ludina (članak 32.), EKO MOSLAVINA d.o.o. upozorava korisnike i skreće im pozornost na mogućnost naplate ugovorne kazne, ovisno o počinjenom „prekršaju“.
 
Više...

Grad Kutina - svi OTPADOMJERI su funkcionalni - OBAVIJEST

15.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

nastavno na Obavijest o povlačenju iz upotrebe otpadomjera zbog tvorničke greške na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, možemo obavijestiti korisnike da su isti zamijenjeni te ponovno u redovnoj funkciji.

Ovim putem se zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...

Grad Kutina - povlačenje otpadomjera zbog tvorničke greške - OBAVIJEST

8.1.2019.


Poštovani korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Kutine,

obavještavamo vas da su zbog tvorničke greške povučeni iz upotrebe otpadomjeri na lokacijama u ulicama Kneza Trpimira 3 i 7, te Školska 7 i 11, te su ostali kontejneri u koje možete odlagati miješani komunalni otpad. Neispravni otpadomjeri će biti zamijenjeni ispravnima.

Obračun usluge će se vršiti na način da će korisnicima biti obračunat fiksni dio i jedan odvoz/pražnjenje spremnika sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Grada Kutine.

Molimo korisnike za razumijevanje zbog ove objektivne poteškoće te se nadamo da će u kraćem vremenu otpadomjeri opet biti u funkciji.

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!

 
Više...