Nabava, javna nabava, jednostavna nabava

Odaberite...

Jednostavna nabava

Postupak Jednostavne nabave EKO MOSLAVINA d.o.o. regulira se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Arhiva jednostavne nabave

Tablice jednostavnih nabava: