Kontakt informacije

Kontakti

Ured direktora 
Poslovna tajnica Slađana Pribolšan
  info@eko-moslavina.hr tel   044 659-030
fax   044 659-031
mob   +385 99 252 0873
Direktor Adrijana Cvrtila, dipl.ing.    adrijana.cvrtila@eko-moslavina.hr tel  
fax  044 659-031
mob
Porta Društva, Zagrebačka 1 tel 044 691-435
KOMERCIJALA I MARKETING
Skladištar I
 Ivan Plavec  skladiste@eko-moslavina.hr tel  044 691-423
mob +385 95 830 9406
 FINANCIJE I KONTROLING
Voditelj financija i kontrolinga  Kata Petravić   kaja.petravic@eko-moslavina.hr tel  044 659-076
fax  044 659-037
mob +385 98 430 909
   Vjekoslav Hanjilec   v.hanjilec@eko-moslavina.hr tel  044 659-076
   Ljerka Grgić   ljerka.grgic@eko-moslavina.hr tel  044 659-076 
Fakturiranje Marijana Barlović
Marijana Firšt
tel  044 659-036
fax  044 659-037
Blagajna tel  044 659-038
 ODLAGANJE I OPORABA OTPADA
Voditelj odlaganja i oporabe  Miodrag Mišljen, bacc.oec.   miodrag.misljen@eko-moslavina.hr tel  044 659-073
fax  044 659-031
mob +385 95 830 8778
Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom  Renata Bolarić   renata.bolaric@eko-moslavina.hr tel  044 659-070
mob +385 95 830 9590
Odlagalište otpada
Porta, S. Radića 298 a
Upravitelj odlagališta
 Tomislav Krznarić tel  044 782 8020
mob +385 95 830 9534
 PRIJAM I PRIJEVOZ OTPADA
Voditelj prijama i prijevoza  Branko Rumišek ing. prometa   branko.rumisek@eko-moslavina.hr tel  044 659-074
fax  044 659-031
mob +385 95 830 9160
Prijam otpada
Dispečer prijama
 Siniša Horvat   sinisa.horvat@eko-moslavina.hr mob +385 98 345 541
Prijevoz otpada
Dispečer prijevoza
 Marijo Kovačić   marijo.kovacic@eko-moslavina.hr mob +385 95 830 9589
 ODRŽAVANJE I POMOĆNI SERVISI
Autoradionica
Poslovođa autoradionice

  radiona@eko-moslavina.hr tel  044
mob +385
Kontakt

Vaši kontakt podaci

Vaš komentar